Flex Roof Primer

ClimateCooler Flex Primer er en speciel flexibel Primer til grundbehandling før påføring af ClimateCooler Flex Topcoat. Flex Primer er baseret på varmestabiliserende bindemidler med god vedhæftnings evne, samt den nyeste generation af specielle isolerende keramiske pigmenter der anvendes i rumfartsindustrien til varmefaste og isolerende belægninger. Denne teknologi er det nu lykkedes at overføre til en isolerende maling som Flex Primer.

Anvendelse af disse keramiske isolerende pigmenter gør at denne type isolerende maling, kun kan fås i en grå/hvid farve, men lige netop kombinationen af disse keramiske isolerende pigmenter sammen med Flex Topcoats varmestabile UV og IR reflekterende special pigmenter, giver muligheden for at lave et optimalt ClimateCooler system der kan reducere temperaturen på tagfladen og dermed også i de underliggende tagkonstuktioner. ClimateCooler systemet Flex Primer/Flex Topcoat gør at op til 80% af solens stråler bliver reflekteret. Dels sker der en mindre opvarmning på op til 40 % på taget, dels sker der en mindre opvarmning af klodens klima når der skal bruges mindre energi til køling og dermed reduceres udledningen af CO2.

Wulff Tagmaling · Sellerupvej 46 · 7080 Børkop · © Copyright Wulfftagmaling 2013

Tlf: 20675706 · E-mail: kontakt@wulfftagmaling.dk