Flex Roof Topcoat

ClimateCooler Flex Topcoat er en speciel Total Solar Reflektion tagmaling, der anvendes på bitumentagpap og andre vanskelige overflader på tage, den hæfter og holder extremt godt på de fleste tagflader.
Produktet bygger på specielle varmestabiliserende bindemidler med extrem vedhæftningsevne og fleksibilitet på op til 400 % ovenpå vanskelige underlag, samt Nanosilaner der giver en selvrensende effekt. ClimateCooler Flex er opbygget med helt specielle solreflekterende og varmestabile pigmenter og additiver den reflekterer UV og IR strålerne fra solen, og dermed nedsætter overfladens varmeoptagelse med op til 40 % og dermed temperaturen inde i bygningerne. Dette vil betyde temperatur reduktion inde i lokalerne under taget på op til 10 - 15°C på en normal varm sommerdag.

ClimateCooler Flex er den ultimative beskyttelse af selve taget mod sol, regn og frost og forlænger tagets levetid med flere år, da man undgår den extreme opvarmning af de underliggende materialer fra solens stråler. Desuden vil man også undgå unødvendig stor varmepåvirkning og driftsstop af køleinstallationer som tit er placeret ovenpå taget af mange industri, hotel og kontorbygninger m.m., da varmepåvirkningen fra et varmt tag er reduceret med ca. 40 %.

Foretag altid prøveopstrøg for produktet og overfladens forenelighed.

Det anbefales at vedligeholde nymalede tage med en behandling med Iso A-Clean ca. hvert 2 år for at holde en pæn og ren overflade.

Wulff Tagmaling · Sellerupvej 46 · 7080 Børkop · © Copyright Wulfftagmaling 2013

Tlf: 20675706 · E-mail: kontakt@wulfftagmaling.dk