Uni Roof Primer

ClimateCooler Uni Primer er en speciel primer med unikke egenskaber som grunder før brug af ClimateCooler Uni Topcoat.
Uni Primer er baseret på varmestabiliserende bindemidler med stor vedhæftnings evne, samt den nyeste generation af specielle isolerende keramiske pigmenter der anvendes i rumfartsindustrien til varmefaste og isolerende belægninger. Denne teknologi er det nu lykkedes at overføre til en isolerende maling som Uni Primer.

Anvendelse af disse keramiske isolerende pigmenter gør at denne type isolerende maling, kun kan produceres som en gråhvid maling, men lige netop kombinationen af disse keramiske isolerende pigmenter sammen med Uni Topcoats varmestabile UV og IR reflekterende special pigmenter giver muligheden for at lave et optimalt ClimateCooler system der kan reducere temperaturen på tagfladen og dermed også i de underliggende tagkonstuktioner og rum betydeligt køligere end hvor der er anvendt traditionelle tagbelægninger.
ClimateCooler systemet Uni Primer/Uni Topcoat gør at op til 80 % af solens stråler bliver reduceret. Dels sker der en mindre opvarmning på op til 40 % af taget, dels sker der en mindre opvarmning af klodens klima og der skal bruges mindre energi til køling og dermed reduceres udledningen af CO2.

Foretag altid prøveopstrøg for produktet og overfladens forenelighed.

Wulff Tagmaling · Sellerupvej 46 · 7080 Børkop · © Copyright Wulfftagmaling 2013

Tlf: 20675706 · E-mail: kontakt@wulfftagmaling.dk